Certyfikat

Aby produkt można było nazywać ekologicznym, musi posiadać odpowiedni certyfikat. Warte podkreślenia jest, że certyfikatu takiego nie można kupić. Wydają go akredytowane przez rząd jednostki certyfikujące, które ściśle kontrolują producenta, a sam certyfikat wydawany jest tylko na rok. Po upływie tego czasu trzeba go odnowić.

Na półkach sklepowych można spotkać kilka oznaczeń produktów ekologicznych. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, w Unii Europejskiej oficjalnym symbolem jest Euroliść.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej może zostać umieszczone wyłącznie na produktach, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli i oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami produkcji ekologicznej.

Wyroby muszą spełniać surowe warunki na każdym etapie produkcji, przygotowania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Obok logo produkcji ekologicznej UE musi być umieszczony numer jednostki certyfikującej, a także miejsce produkcji surowców rolnych wchodzących w skład produktu, oraz napis: „Rolnictwo ekologiczne System kontroli WE” albo „produkt rolnictwa ekologicznego”

Co tak naprawdę daje nam ten zielony euroliść i czym produkty ekologiczne różnią się od tych zwykłych? Przede wszystkim produkty ekologiczne podlegają specjalnym zasadom: produkcji, przetwórstwa, pakowania, transportu, przechowywania. Wszystko dzieje się z większym poszanowaniem natury. W ekoprodukcji nie wykorzystuje się organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Zwierzęta w gospodarstwach ekologicznych muszą być dobrze traktowane. Określone jest to, co mogą jeść, czym mogą być leczone, w jakich warunkach mogą żyć (odpowiednia wielkość pomieszczeń, wentylacja, możliwość swobody ruchów, wypasanie na świeżym powietrzu, itd.). Ważne jest też ich pochodzenie. Specjalnie traktowane są też rośliny oraz gleba, w której rosną. Przede wszystkim ograniczone jest stosowanie nawozów i środków użyźniających glebę. Spore ograniczenia są też w stosowaniu dodatków do żywności. To wszystko precyzują unijne rozporządzenia, a kontrolują, przynajmniej raz w roku, firmy certyfikujące.

Tak więc, logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.